JAKTEN PÅ PLASTEN

Ett EU-finaniserat samverkansprojekt mellan kommunerna i Uppsala, Linköping, Norrköping och Eskilstuna.

Material som projektet tagit fram

Här hittar du det material som projektet tagit fram. Du hittar även filmer och utvärderingar från pilotverksamheterna som deltagit i projektet.

Visste du det här om plast?

Vad är plast egentligen och varför är det så dåligt för vår miljö?

Vad kan din kommun göra?

Tips för hur man kan tänka när man köper in och använder plastprodukter i kommunal verksamhet.

Läs de senaste nyheterna om plast!

Hur påverkar kommunernas plastinköp miljön och klimatet?

I projektet kommer klimat- och miljöbedömningar att göras av plastprodukter för att man ska se vilka produkter som ger effekt att byta ut.

 

 

Hur mycket plastprodukter köper kommunerna in?

Kommunerna i Linköping och Norrköping har genomfört en kartläggning över deras inköp av plastprodukter. Kartläggningen har bidragit med att kommunerna har fått större koll på hur mycket koldioxidutsläpp vissa plastprodukter orsakar.

Slutseminarium för Jakten på plasten

Här kan du ta del av slutseminariet för Jakten på plasten som hölls den 21 oktober 2020. Du hittar också det material som projektet har tagit fram.

Konferens i Uppsala

Projektet Jakten på plasten drog igång med en fullspäckad konferens i Uppsala.

Läs mer om projektet

Varför gör kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Linköping och Norrköping det här projektet? Och vad ska det mynna ut i? Här får du svar.

Våra pilotverksamheter

Här kan du läsa om våra pilotverksamheter. Hur har de jobbat, hur ser läget ut just nu och vilka förändringar har gjorts.