Enkätfrågor till deltagare på slutseminariet för Jakten på plasten

Tack för att du deltog på slutseminariet för projektet Jakten på plasten.

Det vore till stor hjälp för oss som genomförde seminariet om du tog dig tid att svara på enkätfrågorna här nedan. 

Sista svarsdatum är torsdag 5 november 2020.

Tack på förhand!