Hur mycket plast köper kommunerna in?

Kommunerna i Linköping och Norrköping har genomfört en kartläggning över deras inköp av plastprodukter. Syftet med kartläggningen är dels att få en nulägesbeskrivning över verksamheternas plastinköp och dels att hitta de plastprodukter som är mest angelägna att byta ut för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan.

Kartläggningen har bidragit med att kommunerna har fått större koll på hur mycket koldioxidutsläpp vissa plastprodukter orsakar. Till exempel förorsakar de två kommunernas inköp av förkläden och handskar i plast 827 ton koldioxidutsläpp per år.

Nu påbörjar arbetet med att miljö- och klimatbestämma ett antal produkter utifrån följande principer:

  • Behövs produkten?
  • Finns produkten i annat material än plast?
  • Finns produkten i förnybar eller återvunnen plast?
  • Finns produkten i mindre miljö- och klimatpåverkande plast?

Projektet ska också ta fram ett upphandlingsverktyg så att det blir enklare att se vilken klimatpåverkan olika plastprodukter har.

Här hittar du den fullständiga kartläggningsrapporten.