Hur påverkar kommunernas plastinköp miljön och klimatet?

Att lösa problemen med plastens påverkan på miljö och klimat är komplext. Varje lösning, till exempel att byta ut all plast tillverkad av olja mot produkter av förnybar plast har sina nackdelar också.

I projektet kommer klimat- och miljöbedömningar att göras för att man ska se vilka produkter som ger effekt att byta ut. Till exempel vill man fasa ut särskilda hälso- och miljöskadliga plaster. Bedömningarna kommer också att vara till hjälp när man ska fatta beslut kring vilka upphandlingskrav som är möjliga att ställa. När klimat- och miljöbedömningarna är färdiga kommer resultatet presenteras här på hemsidan.