Klimateffektiv plastupphandling

I Uppsala har projektet Klimateffektiv plastupphandling pågått under två år. Projektets mål var att minska plastens klimatpåverkan. Fokus har legat på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna till att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast. 
– Vi kommer att sprida hur vi gått tillväga så att flera kommuner och andra aktörer kan förändra klimatpåverkan från sitt plastanvändande. Uppsala är först med att ta ett helhetsgrepp om plasten för att minimera klimatpåverkan från produktion av råvara, användande, avfallssortering samt till nya produkter av återvunnen plast, säger projektledare Anna Hilding.

Läs mer om projektets avslutande konferens här.