Kontakt

Hannes Vidmark

Hannes Vidmark

Avdelningschef på Uppsala kommunledningskontor / Ekologisk hållbarhet

Telefon: 018-727 12 99

Mobil: 072-581 95 96

Epost: hannes.vidmark@uppsala.se

Anna Hilding

Anna Hilding

Projektledare för effektiv plastupphandling i Uppsala kommun

Telefon: 070-621 98 62

Epost:  anna.hilding@uppsala.se

Malin Isaksson

Malin Isaksson

Kommunstrateg miljökontoret, Eskilstuna kommun

Telefon: 016-710 37 76

Mobil: 076-855 98 76

E-post: malin.isaksson@eskilstuna.se

Karin Faxér

Karin Faxér

Utredare miljöstrategiska frågor, Norrköpings kommun

Telefon: 011-15 19 74

Mobil: 0730-20 14 86

Epost: karin.faxer@norrkoping.se

Lise-Lotte W Järvinen

Lise-Lotte W Järvinen

Utvecklingsstrateg, Linköpings kommun

Telefon: 013-20 64 51

Mobil: 070-673 60 34

E-post: lise-lotte.wallberg-jarvinen@linkoping.se