Material som projektet tagit fram

På denna sida hittar du det material som projektet Jakten på plasten har tagit fram. Du hittar även filmer och utvärderingar från våra pilotverksamheter.

Material

Projektet har tagit fram material som du gärna får ladda ner och använda i arbeten som handlar om minskad klimatpåverkan från plast i offentliga verksamheter.

Vill du ta del av Kriteriebiblioteket och/eller Inköpslistan kan du kontakta Anna Hilding, miljösamordnare Uppsala kommun, anna.hilding@uppsala.se.

Utvärderingar om våra pilotverksamheter

Utvärdering Norrköpings Rådhus
Utvärdering Stadshuset Linköping
Utvärdering förskolan Myrstacken, Linköping
Utvärdering Von Bahrs förskola, Uppsala
Utvärdering Grimbovägen och Skogsgläntan. Eskilstuna

Filmer från pilotverksamheterna

Eskilstuna
Norrköping
Linköping
Uppsala

Har du frågor om materialet går det bra att kontakta: Anna Fjaestad, kommunikatör Eskilstuna kommun, anna.fjaestad@eskilstuna.se