Nyheter om plast

Återvunnen plast duger bra för dammsugare

Electrolux har utvecklat en prototyp för en dammsugare av hundra procent återvunnen plast. Den innehåller också återanvända delar. Ett samarbete med återvinningsföretaget Stena Recycling lade grunden.

Kräver gemensamt återvinning av golv

Golvbranschens system GBR Golvåtervinning har i många år visat goda resultat. Nu tar branschen ännu ett kliv framåt när två stora aktörer gemensamt ställer krav på återvinning vid installation av plastgolv.

Läs mer här.

2021-01-21

Svensk uppfinning ska minska coronaplasten

Varje månad slängs flera miljarder engångshandskar i plast och avfallet har ökat till följd av pandemin. En del av skräpet hamnar i haven där det bidrar till plastföroreningar. Det hoppas en grupp ingenjörsstudenter från Blekinge nu sätta stopp för med en ny uppfinning: återvinningsbara skyddshandskar.

Läs mer här.

2021-01-21

Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. men även återbruk vid take away och förbud mot onödiga plastprodukter finns bland förslagen.

Läs mer här.

2021-01-21

Projektet Koll på plasten är avslutat. Stort grattis till ett bra jobb!

Karlstad kommun och Region Värmland har med stöd av Klimatklivet drivit projektet Koll på plasten i två år. Nu är projektet avslutat och vi på Jakten på plasten vill gratulera till ett fantastiskt bra jobb!

Läs om projektet – material och åtgärder som tagits fram.

Slutrapport
Slutseminarier
Guider och checklistor
Så jobbar vi vidare

 

2020-12-18

Nio av tio kommunpolitiker vill upphandla återvunnet

Sveriges kommuner är redo att ta nästa steg, skriva in i sina riktlinjer att återvunnet material ska gälla i första hand och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Nio av tio kommunpolitiker, 90 procent, anser att deras kommun ska prioritera varor tillverkade av återvunnet material vid upphandlingar. Det visar en enkät som miljöföretaget Ragn-Sells gjort bland fler än 5 000 kommunpolitiker i hela landet. Trots den breda enigheten har bara ett tjugotal kommuner riktlinjer som prioriterar inköp av återvunnet

Här kan du läsa artikeln.

2020-12-17

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Lyckad satsning på insamling av hårdplast

En ny satsning på separat insamling av hårdplast vid Sysavs återvinningscentraler har fallit väl ut. Mellan januari och juli samlades 417 ton hårdplast in på återvinningscentralerna och cirka 95 procent har kunnat återvinnas till nytt material.

Hårdplasten består av bland annat plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar och blomkrukor av plast.

Plastavfallet fraktas först till en anläggning utanför Borås där den förbehandlas och fraktas sedan vidare till Holland där den återvinns till bland annat bildelar och hushållsartiklar. Snart kommer en tvättanläggning, så kallad hot wash, att byggas i Borås och då kommer plasten även stanna och återvinnas i Sverige.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i framtiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är rena flöden, det vill säga rätt sorterat material – både hos industrikunder och privatpersoner. Vi tittar på metoder och utveckling för att öka flödenas volymer och kvalitet, berättar Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

Läs mer här

2020-09-28

Förskolan Myrstacken i Linköping tar upp jakten på plasten

 

Förskolan Myrstacken i Ljungsbro är en av totalt sju verksamheter inom kommunen som tackade ja till att delta i projektet ”Jakten på plasten” i Linköping.

Genom projektet ”Jakten på plasten” ska den onödiga plasten rensas bort för att hjälpa oss nå våra klimatmål.

För Lotta och hennes kollegor var det viktigt att temaarbetet kring plast blev lustfyllt för barnen. Tillsammans rensar de bort plastartiklar som engångsmuggar på toaletterna och plastbestick till maten. 

Läs artikeln HÄR

2020-08-12

Norge först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast

 

Green Point Norge och Quantafuel har ingått ett leveransavtal för kemisk materialåtervinning. Därmed blir parterna först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast. 

Green Point Norge, som driver återvinningsföretaget Plastretur ska leverera 10 000 ton och återvunna plastförpackningar till Quantafuel AS för kemisk materialåtervinning.

Plastförpackningar, vilka ska samlas in från norska hushåll skickas till Quantafuel, som ska testa sin process i stor skala. I Quantafuels process omvandlas plasten till gas varvid den sedan ska uppgraderas till ny petrokemisk plastråvara av kemijätten BASF.

Läs artikeln HÄR

2020-06-17

Tillverkare ratar återvunnen plast i förpackningar

Det finns en utbredd skepsis bland förpackningstillverkande företag att använda återvunnen plast – särskilt i matförpackningar. Men tillverkarna borde tänka om och använda återvunnen plast i andra slags förpackningar, till exempel för transporter. Det menar IVL, Svenska Miljöinstitutet i en rapport.

I mjuka plastförpackningar används återvunnen plastråvara i liten utsträckning, visar studien. I synnerhet är tillverkarna skeptiska mot att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Om den används så är det exempelvis i bärkassar och i andra typer av påsar, i ensilagefilm och i förpackningar för servetter och toalettpapper.

Men forskarna på IVL menar att tillverkarna borde tänka om.

 

 

Läs artikeln HÄR
Läs rapporten HÄR.

2020-05-20 

 

Finland ska göra plast av skog

Behovet av att ersätta petroleumbaserad plast med uthålliga material har länge varit i fokus. Behovet av plast beräknas öka kraftigt, men både råvara och avfall skapar stora problem. Nu ska ett finskt projekt på tre år ta forskning hela vägen till nya produkter inom en rad områden, allt från enkla förpackningar till byggmaterial.

Läs mer på ReCyclings hemsida HÄR.

 

2020-05-05 

 

Mängden plastförpackningar som lämnas in för materialåtervinningar ökar

 – Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se statistiken och mer info på FTIs hemsida HÄR.

2020-03-20

 

Nordiska företaget Recipo startar återvinningsanläggning för plast från el- och elektronikavfall

Målsättningen är att uttjänt plast från den nordeuropeiska elektronikmarknaden ska bli till ny återvunnen plastråvara för användning i nya elektroniska produkter.

Merparten av den plast vi får in är svart eller mörkgrå. Till skillnad mot för sortering av förpackningsplast kommer vi inte att ha några problem eftersom vi använder oss av elektrostatisk sortering säger Josef Tapper, vd för Reciepo

Läs mer HÄR.

2020-03-20

 

Pantsystem för take away-förpackningar testas

Ett antal kaféer och restauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa ett nytt pantsystem. Det är matlådor och kaffemuggar som ska kunna lämnas in där de inhandlades för att diskas och återanvändas igen. Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. 

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger. Om testet faller väl ut hoppas man kunna engagera fler matställen, skriver Recyclingnet.se

2019-11-22

Ej återanvändbar plast kan återvinnas med ny teknik

Ett pilotprojekt som drivs av BASF har kunnat visa upp produktprototyper tillverkade av plasttyper som tidigare inte varit återvinningsbara. Det är en ny teknik för kemisk återvunnen plast som gör det möjligt. Den nya tekniken skulle kunna öka den globala plaståtervinningsgraden från 16 till 50 procent år 2030, rapporterar Recyclingnet.se

2019-10-15

Ny sortering ska öka återvinningen av plastförpackningar

Svenska hushåll slänger över 200 000 ton plastförpackningar direkt i soporna, utan att sortera dem, det visar en granskning som Ekot har gjort. Nu planeras två nya sorteringsanläggningar på fjärrvärmeverk i Stockholm och Sigtuna som skulle kunna öka återvinningen drastiskt och minska utsläppen av koldioxid, rapporterar Ekot:

Ny sortering ska öka återvinning av plastförpackningar

2019-10-07

Kartläggningar om plast

Sweco har bistått Delegationen för cirkulär ekonomi med tre kartläggningar om plast som går att ta del av här:

Sweco Kartläggning_plast_190627

Sweco Kartläggning_offentlig upphandling_190627

Sweco Kartläggning_design för cirkularitet_190627

2019-10-04

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon.

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Lyckad satsning på insamling av hårdplast

En ny satsning på separat insamling av hårdplast vid Sysavs återvinningscentraler har fallit väl ut. Mellan januari och juli samlades 417 ton hårdplast in på återvinningscentralerna och cirka 95 procent har kunnat återvinnas till nytt material.

Hårdplasten består av bland annat plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar och blomkrukor av plast.

Plastavfallet fraktas först till en anläggning utanför Borås där den förbehandlas och fraktas sedan vidare till Holland där den återvinns till bland annat bildelar och hushållsartiklar. Snart kommer en tvättanläggning, så kallad hot wash, att byggas i Borås och då kommer plasten även stanna och återvinnas i Sverige.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i framtiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är rena flöden, det vill säga rätt sorterat material – både hos industrikunder och privatpersoner. Vi tittar på metoder och utveckling för att öka flödenas volymer och kvalitet, berättar Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

Läs mer här

2020-09-28

Förskolan Myrstacken i Linköping tar upp jakten på plasten

 

Förskolan Myrstacken i Ljungsbro är en av totalt sju verksamheter inom kommunen som tackade ja till att delta i projektet ”Jakten på plasten” i Linköping.

Genom projektet ”Jakten på plasten” ska den onödiga plasten rensas bort för att hjälpa oss nå våra klimatmål.

För Lotta och hennes kollegor var det viktigt att temaarbetet kring plast blev lustfyllt för barnen. Tillsammans rensar de bort plastartiklar som engångsmuggar på toaletterna och plastbestick till maten. 

Läs artikeln HÄR

2020-08-12

Norge först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast

 

Green Point Norge och Quantafuel har ingått ett leveransavtal för kemisk materialåtervinning. Därmed blir parterna först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast. 

Green Point Norge, som driver återvinningsföretaget Plastretur ska leverera 10 000 ton och återvunna plastförpackningar till Quantafuel AS för kemisk materialåtervinning.

Plastförpackningar, vilka ska samlas in från norska hushåll skickas till Quantafuel, som ska testa sin process i stor skala. I Quantafuels process omvandlas plasten till gas varvid den sedan ska uppgraderas till ny petrokemisk plastråvara av kemijätten BASF.

Läs artikeln HÄR

2020-06-17

Tillverkare ratar återvunnen plast i förpackningar

Det finns en utbredd skepsis bland förpackningstillverkande företag att använda återvunnen plast – särskilt i matförpackningar. Men tillverkarna borde tänka om och använda återvunnen plast i andra slags förpackningar, till exempel för transporter. Det menar IVL, Svenska Miljöinstitutet i en rapport.

I mjuka plastförpackningar används återvunnen plastråvara i liten utsträckning, visar studien. I synnerhet är tillverkarna skeptiska mot att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Om den används så är det exempelvis i bärkassar och i andra typer av påsar, i ensilagefilm och i förpackningar för servetter och toalettpapper.

Men forskarna på IVL menar att tillverkarna borde tänka om.

 

 

Läs artikeln HÄR
Läs rapporten HÄR.

2020-05-20 

 

Finland ska göra plast av skog

Behovet av att ersätta petroleumbaserad plast med uthålliga material har länge varit i fokus. Behovet av plast beräknas öka kraftigt, men både råvara och avfall skapar stora problem. Nu ska ett finskt projekt på tre år ta forskning hela vägen till nya produkter inom en rad områden, allt från enkla förpackningar till byggmaterial.

Läs mer på ReCyclings hemsida HÄR.

 

2020-05-05 

 

Mängden plastförpackningar som lämnas in för materialåtervinningar ökar

 – Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se statistiken och mer info på FTIs hemsida HÄR.

2020-03-20

 

Nordiska företaget Recipo startar återvinningsanläggning för plast från el- och elektronikavfall

Målsättningen är att uttjänt plast från den nordeuropeiska elektronikmarknaden ska bli till ny återvunnen plastråvara för användning i nya elektroniska produkter.

Merparten av den plast vi får in är svart eller mörkgrå. Till skillnad mot för sortering av förpackningsplast kommer vi inte att ha några problem eftersom vi använder oss av elektrostatisk sortering säger Josef Tapper, vd för Reciepo

Läs mer HÄR.

2020-03-20

 

Pantsystem för take away-förpackningar testas

Ett antal kaféer och restauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa ett nytt pantsystem. Det är matlådor och kaffemuggar som ska kunna lämnas in där de inhandlades för att diskas och återanvändas igen. Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. 

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger. Om testet faller väl ut hoppas man kunna engagera fler matställen, skriver Recyclingnet.se

2019-11-22

Ej återanvändbar plast kan återvinnas med ny teknik

Ett pilotprojekt som drivs av BASF har kunnat visa upp produktprototyper tillverkade av plasttyper som tidigare inte varit återvinningsbara. Det är en ny teknik för kemisk återvunnen plast som gör det möjligt. Den nya tekniken skulle kunna öka den globala plaståtervinningsgraden från 16 till 50 procent år 2030, rapporterar Recyclingnet.se

2019-10-15

Ny sortering ska öka återvinningen av plastförpackningar

Svenska hushåll slänger över 200 000 ton plastförpackningar direkt i soporna, utan att sortera dem, det visar en granskning som Ekot har gjort. Nu planeras två nya sorteringsanläggningar på fjärrvärmeverk i Stockholm och Sigtuna som skulle kunna öka återvinningen drastiskt och minska utsläppen av koldioxid, rapporterar Ekot:

Ny sortering ska öka återvinning av plastförpackningar

2019-10-07

Kartläggningar om plast

Sweco har bistått Delegationen för cirkulär ekonomi med tre kartläggningar om plast som går att ta del av här:

Sweco Kartläggning_plast_190627

Sweco Kartläggning_offentlig upphandling_190627

Sweco Kartläggning_design för cirkularitet_190627

2019-10-04

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon.

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Lyckad satsning på insamling av hårdplast

En ny satsning på separat insamling av hårdplast vid Sysavs återvinningscentraler har fallit väl ut. Mellan januari och juli samlades 417 ton hårdplast in på återvinningscentralerna och cirka 95 procent har kunnat återvinnas till nytt material.

Hårdplasten består av bland annat plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar och blomkrukor av plast.

Plastavfallet fraktas först till en anläggning utanför Borås där den förbehandlas och fraktas sedan vidare till Holland där den återvinns till bland annat bildelar och hushållsartiklar. Snart kommer en tvättanläggning, så kallad hot wash, att byggas i Borås och då kommer plasten även stanna och återvinnas i Sverige.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i framtiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är rena flöden, det vill säga rätt sorterat material – både hos industrikunder och privatpersoner. Vi tittar på metoder och utveckling för att öka flödenas volymer och kvalitet, berättar Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

Läs mer här

2020-09-28

Förskolan Myrstacken i Linköping tar upp jakten på plasten

 

Förskolan Myrstacken i Ljungsbro är en av totalt sju verksamheter inom kommunen som tackade ja till att delta i projektet ”Jakten på plasten” i Linköping.

Genom projektet ”Jakten på plasten” ska den onödiga plasten rensas bort för att hjälpa oss nå våra klimatmål.

För Lotta och hennes kollegor var det viktigt att temaarbetet kring plast blev lustfyllt för barnen. Tillsammans rensar de bort plastartiklar som engångsmuggar på toaletterna och plastbestick till maten. 

Läs artikeln HÄR

2020-08-12

Norge först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast

 

Green Point Norge och Quantafuel har ingått ett leveransavtal för kemisk materialåtervinning. Därmed blir parterna först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast. 

Green Point Norge, som driver återvinningsföretaget Plastretur ska leverera 10 000 ton och återvunna plastförpackningar till Quantafuel AS för kemisk materialåtervinning.

Plastförpackningar, vilka ska samlas in från norska hushåll skickas till Quantafuel, som ska testa sin process i stor skala. I Quantafuels process omvandlas plasten till gas varvid den sedan ska uppgraderas till ny petrokemisk plastråvara av kemijätten BASF.

Läs artikeln HÄR

2020-06-17

Tillverkare ratar återvunnen plast i förpackningar

Det finns en utbredd skepsis bland förpackningstillverkande företag att använda återvunnen plast – särskilt i matförpackningar. Men tillverkarna borde tänka om och använda återvunnen plast i andra slags förpackningar, till exempel för transporter. Det menar IVL, Svenska Miljöinstitutet i en rapport.

I mjuka plastförpackningar används återvunnen plastråvara i liten utsträckning, visar studien. I synnerhet är tillverkarna skeptiska mot att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Om den används så är det exempelvis i bärkassar och i andra typer av påsar, i ensilagefilm och i förpackningar för servetter och toalettpapper.

Men forskarna på IVL menar att tillverkarna borde tänka om.

 

 

Läs artikeln HÄR
Läs rapporten HÄR.

2020-05-20 

 

Finland ska göra plast av skog

Behovet av att ersätta petroleumbaserad plast med uthålliga material har länge varit i fokus. Behovet av plast beräknas öka kraftigt, men både råvara och avfall skapar stora problem. Nu ska ett finskt projekt på tre år ta forskning hela vägen till nya produkter inom en rad områden, allt från enkla förpackningar till byggmaterial.

Läs mer på ReCyclings hemsida HÄR.

 

2020-05-05 

 

Mängden plastförpackningar som lämnas in för materialåtervinningar ökar

 – Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se statistiken och mer info på FTIs hemsida HÄR.

2020-03-20

 

Nordiska företaget Recipo startar återvinningsanläggning för plast från el- och elektronikavfall

Målsättningen är att uttjänt plast från den nordeuropeiska elektronikmarknaden ska bli till ny återvunnen plastråvara för användning i nya elektroniska produkter.

Merparten av den plast vi får in är svart eller mörkgrå. Till skillnad mot för sortering av förpackningsplast kommer vi inte att ha några problem eftersom vi använder oss av elektrostatisk sortering säger Josef Tapper, vd för Reciepo

Läs mer HÄR.

2020-03-20

 

Pantsystem för take away-förpackningar testas

Ett antal kaféer och restauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa ett nytt pantsystem. Det är matlådor och kaffemuggar som ska kunna lämnas in där de inhandlades för att diskas och återanvändas igen. Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. 

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger. Om testet faller väl ut hoppas man kunna engagera fler matställen, skriver Recyclingnet.se

2019-11-22

Ej återanvändbar plast kan återvinnas med ny teknik

Ett pilotprojekt som drivs av BASF har kunnat visa upp produktprototyper tillverkade av plasttyper som tidigare inte varit återvinningsbara. Det är en ny teknik för kemisk återvunnen plast som gör det möjligt. Den nya tekniken skulle kunna öka den globala plaståtervinningsgraden från 16 till 50 procent år 2030, rapporterar Recyclingnet.se

2019-10-15

Ny sortering ska öka återvinningen av plastförpackningar

Svenska hushåll slänger över 200 000 ton plastförpackningar direkt i soporna, utan att sortera dem, det visar en granskning som Ekot har gjort. Nu planeras två nya sorteringsanläggningar på fjärrvärmeverk i Stockholm och Sigtuna som skulle kunna öka återvinningen drastiskt och minska utsläppen av koldioxid, rapporterar Ekot:

Ny sortering ska öka återvinning av plastförpackningar

2019-10-07

Kartläggningar om plast

Sweco har bistått Delegationen för cirkulär ekonomi med tre kartläggningar om plast som går att ta del av här:

Sweco Kartläggning_plast_190627

Sweco Kartläggning_offentlig upphandling_190627

Sweco Kartläggning_design för cirkularitet_190627

2019-10-04

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon.

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Lyckad satsning på insamling av hårdplast

En ny satsning på separat insamling av hårdplast vid Sysavs återvinningscentraler har fallit väl ut. Mellan januari och juli samlades 417 ton hårdplast in på återvinningscentralerna och cirka 95 procent har kunnat återvinnas till nytt material.

Hårdplasten består av bland annat plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar och blomkrukor av plast.

Plastavfallet fraktas först till en anläggning utanför Borås där den förbehandlas och fraktas sedan vidare till Holland där den återvinns till bland annat bildelar och hushållsartiklar. Snart kommer en tvättanläggning, så kallad hot wash, att byggas i Borås och då kommer plasten även stanna och återvinnas i Sverige.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i framtiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är rena flöden, det vill säga rätt sorterat material – både hos industrikunder och privatpersoner. Vi tittar på metoder och utveckling för att öka flödenas volymer och kvalitet, berättar Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

Läs mer här

2020-09-28

Förskolan Myrstacken i Linköping tar upp jakten på plasten

 

Förskolan Myrstacken i Ljungsbro är en av totalt sju verksamheter inom kommunen som tackade ja till att delta i projektet ”Jakten på plasten” i Linköping.

Genom projektet ”Jakten på plasten” ska den onödiga plasten rensas bort för att hjälpa oss nå våra klimatmål.

För Lotta och hennes kollegor var det viktigt att temaarbetet kring plast blev lustfyllt för barnen. Tillsammans rensar de bort plastartiklar som engångsmuggar på toaletterna och plastbestick till maten. 

Läs artikeln HÄR

2020-08-12

Norge först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast

 

Green Point Norge och Quantafuel har ingått ett leveransavtal för kemisk materialåtervinning. Därmed blir parterna först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast. 

Green Point Norge, som driver återvinningsföretaget Plastretur ska leverera 10 000 ton och återvunna plastförpackningar till Quantafuel AS för kemisk materialåtervinning.

Plastförpackningar, vilka ska samlas in från norska hushåll skickas till Quantafuel, som ska testa sin process i stor skala. I Quantafuels process omvandlas plasten till gas varvid den sedan ska uppgraderas till ny petrokemisk plastråvara av kemijätten BASF.

Läs artikeln HÄR

2020-06-17

Tillverkare ratar återvunnen plast i förpackningar

Det finns en utbredd skepsis bland förpackningstillverkande företag att använda återvunnen plast – särskilt i matförpackningar. Men tillverkarna borde tänka om och använda återvunnen plast i andra slags förpackningar, till exempel för transporter. Det menar IVL, Svenska Miljöinstitutet i en rapport.

I mjuka plastförpackningar används återvunnen plastråvara i liten utsträckning, visar studien. I synnerhet är tillverkarna skeptiska mot att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Om den används så är det exempelvis i bärkassar och i andra typer av påsar, i ensilagefilm och i förpackningar för servetter och toalettpapper.

Men forskarna på IVL menar att tillverkarna borde tänka om.

 

 

Läs artikeln HÄR
Läs rapporten HÄR.

2020-05-20 

 

Finland ska göra plast av skog

Behovet av att ersätta petroleumbaserad plast med uthålliga material har länge varit i fokus. Behovet av plast beräknas öka kraftigt, men både råvara och avfall skapar stora problem. Nu ska ett finskt projekt på tre år ta forskning hela vägen till nya produkter inom en rad områden, allt från enkla förpackningar till byggmaterial.

Läs mer på ReCyclings hemsida HÄR.

 

2020-05-05 

 

Mängden plastförpackningar som lämnas in för materialåtervinningar ökar

 – Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se statistiken och mer info på FTIs hemsida HÄR.

2020-03-20

 

Nordiska företaget Recipo startar återvinningsanläggning för plast från el- och elektronikavfall

Målsättningen är att uttjänt plast från den nordeuropeiska elektronikmarknaden ska bli till ny återvunnen plastråvara för användning i nya elektroniska produkter.

Merparten av den plast vi får in är svart eller mörkgrå. Till skillnad mot för sortering av förpackningsplast kommer vi inte att ha några problem eftersom vi använder oss av elektrostatisk sortering säger Josef Tapper, vd för Reciepo

Läs mer HÄR.

2020-03-20

 

Pantsystem för take away-förpackningar testas

Ett antal kaféer och restauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa ett nytt pantsystem. Det är matlådor och kaffemuggar som ska kunna lämnas in där de inhandlades för att diskas och återanvändas igen. Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. 

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger. Om testet faller väl ut hoppas man kunna engagera fler matställen, skriver Recyclingnet.se

2019-11-22

Ej återanvändbar plast kan återvinnas med ny teknik

Ett pilotprojekt som drivs av BASF har kunnat visa upp produktprototyper tillverkade av plasttyper som tidigare inte varit återvinningsbara. Det är en ny teknik för kemisk återvunnen plast som gör det möjligt. Den nya tekniken skulle kunna öka den globala plaståtervinningsgraden från 16 till 50 procent år 2030, rapporterar Recyclingnet.se

2019-10-15

Ny sortering ska öka återvinningen av plastförpackningar

Svenska hushåll slänger över 200 000 ton plastförpackningar direkt i soporna, utan att sortera dem, det visar en granskning som Ekot har gjort. Nu planeras två nya sorteringsanläggningar på fjärrvärmeverk i Stockholm och Sigtuna som skulle kunna öka återvinningen drastiskt och minska utsläppen av koldioxid, rapporterar Ekot:

Ny sortering ska öka återvinning av plastförpackningar

2019-10-07

Kartläggningar om plast

Sweco har bistått Delegationen för cirkulär ekonomi med tre kartläggningar om plast som går att ta del av här:

Sweco Kartläggning_plast_190627

Sweco Kartläggning_offentlig upphandling_190627

Sweco Kartläggning_design för cirkularitet_190627

2019-10-04

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon.

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Lyckad satsning på insamling av hårdplast

En ny satsning på separat insamling av hårdplast vid Sysavs återvinningscentraler har fallit väl ut. Mellan januari och juli samlades 417 ton hårdplast in på återvinningscentralerna och cirka 95 procent har kunnat återvinnas till nytt material.

Hårdplasten består av bland annat plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar och blomkrukor av plast.

Plastavfallet fraktas först till en anläggning utanför Borås där den förbehandlas och fraktas sedan vidare till Holland där den återvinns till bland annat bildelar och hushållsartiklar. Snart kommer en tvättanläggning, så kallad hot wash, att byggas i Borås och då kommer plasten även stanna och återvinnas i Sverige.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i framtiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är rena flöden, det vill säga rätt sorterat material – både hos industrikunder och privatpersoner. Vi tittar på metoder och utveckling för att öka flödenas volymer och kvalitet, berättar Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

Läs mer här

2020-09-28

Förskolan Myrstacken i Linköping tar upp jakten på plasten

 

Förskolan Myrstacken i Ljungsbro är en av totalt sju verksamheter inom kommunen som tackade ja till att delta i projektet ”Jakten på plasten” i Linköping.

Genom projektet ”Jakten på plasten” ska den onödiga plasten rensas bort för att hjälpa oss nå våra klimatmål.

För Lotta och hennes kollegor var det viktigt att temaarbetet kring plast blev lustfyllt för barnen. Tillsammans rensar de bort plastartiklar som engångsmuggar på toaletterna och plastbestick till maten. 

Läs artikeln HÄR

2020-08-12

Norge först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast

 

Green Point Norge och Quantafuel har ingått ett leveransavtal för kemisk materialåtervinning. Därmed blir parterna först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast. 

Green Point Norge, som driver återvinningsföretaget Plastretur ska leverera 10 000 ton och återvunna plastförpackningar till Quantafuel AS för kemisk materialåtervinning.

Plastförpackningar, vilka ska samlas in från norska hushåll skickas till Quantafuel, som ska testa sin process i stor skala. I Quantafuels process omvandlas plasten till gas varvid den sedan ska uppgraderas till ny petrokemisk plastråvara av kemijätten BASF.

Läs artikeln HÄR

2020-06-17

Tillverkare ratar återvunnen plast i förpackningar

Det finns en utbredd skepsis bland förpackningstillverkande företag att använda återvunnen plast – särskilt i matförpackningar. Men tillverkarna borde tänka om och använda återvunnen plast i andra slags förpackningar, till exempel för transporter. Det menar IVL, Svenska Miljöinstitutet i en rapport.

I mjuka plastförpackningar används återvunnen plastråvara i liten utsträckning, visar studien. I synnerhet är tillverkarna skeptiska mot att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Om den används så är det exempelvis i bärkassar och i andra typer av påsar, i ensilagefilm och i förpackningar för servetter och toalettpapper.

Men forskarna på IVL menar att tillverkarna borde tänka om.

 

 

Läs artikeln HÄR
Läs rapporten HÄR.

2020-05-20 

 

Finland ska göra plast av skog

Behovet av att ersätta petroleumbaserad plast med uthålliga material har länge varit i fokus. Behovet av plast beräknas öka kraftigt, men både råvara och avfall skapar stora problem. Nu ska ett finskt projekt på tre år ta forskning hela vägen till nya produkter inom en rad områden, allt från enkla förpackningar till byggmaterial.

Läs mer på ReCyclings hemsida HÄR.

 

2020-05-05 

 

Mängden plastförpackningar som lämnas in för materialåtervinningar ökar

 – Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se statistiken och mer info på FTIs hemsida HÄR.

2020-03-20

 

Nordiska företaget Recipo startar återvinningsanläggning för plast från el- och elektronikavfall

Målsättningen är att uttjänt plast från den nordeuropeiska elektronikmarknaden ska bli till ny återvunnen plastråvara för användning i nya elektroniska produkter.

Merparten av den plast vi får in är svart eller mörkgrå. Till skillnad mot för sortering av förpackningsplast kommer vi inte att ha några problem eftersom vi använder oss av elektrostatisk sortering säger Josef Tapper, vd för Reciepo

Läs mer HÄR.

2020-03-20

 

Pantsystem för take away-förpackningar testas

Ett antal kaféer och restauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa ett nytt pantsystem. Det är matlådor och kaffemuggar som ska kunna lämnas in där de inhandlades för att diskas och återanvändas igen. Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. 

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger. Om testet faller väl ut hoppas man kunna engagera fler matställen, skriver Recyclingnet.se

2019-11-22

Ej återanvändbar plast kan återvinnas med ny teknik

Ett pilotprojekt som drivs av BASF har kunnat visa upp produktprototyper tillverkade av plasttyper som tidigare inte varit återvinningsbara. Det är en ny teknik för kemisk återvunnen plast som gör det möjligt. Den nya tekniken skulle kunna öka den globala plaståtervinningsgraden från 16 till 50 procent år 2030, rapporterar Recyclingnet.se

2019-10-15

Ny sortering ska öka återvinningen av plastförpackningar

Svenska hushåll slänger över 200 000 ton plastförpackningar direkt i soporna, utan att sortera dem, det visar en granskning som Ekot har gjort. Nu planeras två nya sorteringsanläggningar på fjärrvärmeverk i Stockholm och Sigtuna som skulle kunna öka återvinningen drastiskt och minska utsläppen av koldioxid, rapporterar Ekot:

Ny sortering ska öka återvinning av plastförpackningar

2019-10-07

Kartläggningar om plast

Sweco har bistått Delegationen för cirkulär ekonomi med tre kartläggningar om plast som går att ta del av här:

Sweco Kartläggning_plast_190627

Sweco Kartläggning_offentlig upphandling_190627

Sweco Kartläggning_design för cirkularitet_190627

2019-10-04

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon.

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Jakten på plasten - Implementeringsseminarium 19 okt Linköping

Implementeringsseminarium Jakten på plasten – Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner

Det treåriga regionala EU-finansierade samarbetsprojektet ”Jakten på plasten” går nu mot sitt slut och vi kan nu presentera en hel del av dess resultat.

Seminariet ska ge inspiration och kunskap om hur din verksamhet kan minska plastanvändning. Du får konkreta exempel från Region Östergötland samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

Här kan du se inspelning från seminariet

2020-10-23

Lyckad satsning på insamling av hårdplast

En ny satsning på separat insamling av hårdplast vid Sysavs återvinningscentraler har fallit väl ut. Mellan januari och juli samlades 417 ton hårdplast in på återvinningscentralerna och cirka 95 procent har kunnat återvinnas till nytt material.

Hårdplasten består av bland annat plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar och blomkrukor av plast.

Plastavfallet fraktas först till en anläggning utanför Borås där den förbehandlas och fraktas sedan vidare till Holland där den återvinns till bland annat bildelar och hushållsartiklar. Snart kommer en tvättanläggning, så kallad hot wash, att byggas i Borås och då kommer plasten även stanna och återvinnas i Sverige.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i framtiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är rena flöden, det vill säga rätt sorterat material – både hos industrikunder och privatpersoner. Vi tittar på metoder och utveckling för att öka flödenas volymer och kvalitet, berättar Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

Läs mer här

2020-09-28

Förskolan Myrstacken i Linköping tar upp jakten på plasten

 

Förskolan Myrstacken i Ljungsbro är en av totalt sju verksamheter inom kommunen som tackade ja till att delta i projektet ”Jakten på plasten” i Linköping.

Genom projektet ”Jakten på plasten” ska den onödiga plasten rensas bort för att hjälpa oss nå våra klimatmål.

För Lotta och hennes kollegor var det viktigt att temaarbetet kring plast blev lustfyllt för barnen. Tillsammans rensar de bort plastartiklar som engångsmuggar på toaletterna och plastbestick till maten. 

Läs artikeln HÄR

2020-08-12

Norge först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast

 

Green Point Norge och Quantafuel har ingått ett leveransavtal för kemisk materialåtervinning. Därmed blir parterna först ut i Europa med att kemiskt återvinna plast. 

Green Point Norge, som driver återvinningsföretaget Plastretur ska leverera 10 000 ton och återvunna plastförpackningar till Quantafuel AS för kemisk materialåtervinning.

Plastförpackningar, vilka ska samlas in från norska hushåll skickas till Quantafuel, som ska testa sin process i stor skala. I Quantafuels process omvandlas plasten till gas varvid den sedan ska uppgraderas till ny petrokemisk plastråvara av kemijätten BASF.

Läs artikeln HÄR

2020-06-17

Tillverkare ratar återvunnen plast i förpackningar

Det finns en utbredd skepsis bland förpackningstillverkande företag att använda återvunnen plast – särskilt i matförpackningar. Men tillverkarna borde tänka om och använda återvunnen plast i andra slags förpackningar, till exempel för transporter. Det menar IVL, Svenska Miljöinstitutet i en rapport.

I mjuka plastförpackningar används återvunnen plastråvara i liten utsträckning, visar studien. I synnerhet är tillverkarna skeptiska mot att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Om den används så är det exempelvis i bärkassar och i andra typer av påsar, i ensilagefilm och i förpackningar för servetter och toalettpapper.

Men forskarna på IVL menar att tillverkarna borde tänka om.

 

 

Läs artikeln HÄR
Läs rapporten HÄR.

2020-05-20 

 

Finland ska göra plast av skog

Behovet av att ersätta petroleumbaserad plast med uthålliga material har länge varit i fokus. Behovet av plast beräknas öka kraftigt, men både råvara och avfall skapar stora problem. Nu ska ett finskt projekt på tre år ta forskning hela vägen till nya produkter inom en rad områden, allt från enkla förpackningar till byggmaterial.

Läs mer på ReCyclings hemsida HÄR.

 

2020-05-05 

 

Mängden plastförpackningar som lämnas in för materialåtervinningar ökar

 – Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se statistiken och mer info på FTIs hemsida HÄR.

2020-03-20

 

Nordiska företaget Recipo startar återvinningsanläggning för plast från el- och elektronikavfall

Målsättningen är att uttjänt plast från den nordeuropeiska elektronikmarknaden ska bli till ny återvunnen plastråvara för användning i nya elektroniska produkter.

Merparten av den plast vi får in är svart eller mörkgrå. Till skillnad mot för sortering av förpackningsplast kommer vi inte att ha några problem eftersom vi använder oss av elektrostatisk sortering säger Josef Tapper, vd för Reciepo

Läs mer HÄR.

2020-03-20

 

Pantsystem för take away-förpackningar testas

Ett antal kaféer och restauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa ett nytt pantsystem. Det är matlådor och kaffemuggar som ska kunna lämnas in där de inhandlades för att diskas och återanvändas igen. Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. 

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger. Om testet faller väl ut hoppas man kunna engagera fler matställen, skriver Recyclingnet.se

2019-11-22

Ej återanvändbar plast kan återvinnas med ny teknik

Ett pilotprojekt som drivs av BASF har kunnat visa upp produktprototyper tillverkade av plasttyper som tidigare inte varit återvinningsbara. Det är en ny teknik för kemisk återvunnen plast som gör det möjligt. Den nya tekniken skulle kunna öka den globala plaståtervinningsgraden från 16 till 50 procent år 2030, rapporterar Recyclingnet.se

2019-10-15

Ny sortering ska öka återvinningen av plastförpackningar

Svenska hushåll slänger över 200 000 ton plastförpackningar direkt i soporna, utan att sortera dem, det visar en granskning som Ekot har gjort. Nu planeras två nya sorteringsanläggningar på fjärrvärmeverk i Stockholm och Sigtuna som skulle kunna öka återvinningen drastiskt och minska utsläppen av koldioxid, rapporterar Ekot:

Ny sortering ska öka återvinning av plastförpackningar

2019-10-07

Kartläggningar om plast

Sweco har bistått Delegationen för cirkulär ekonomi med tre kartläggningar om plast som går att ta del av här:

Sweco Kartläggning_plast_190627

Sweco Kartläggning_offentlig upphandling_190627

Sweco Kartläggning_design för cirkularitet_190627

2019-10-04

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon.

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Regeringens plastutredning

Plastens miljö- och klimatpåverkan uppmärksammas mer och mer. På såväl nationell och EU-nivå planeras åtgärder som ska leda till mer hållbar användning av plast.

I Sverige tillsatte regeringen år 2017 en utredning med uppdrag att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Slutrapporten publicerades i december 2018 under namnet Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning, SOU 2018:84.

Utredningen kom fram till att det går att vända trenden och skapa en hållbar plastanvändning. Men för att det ska vara möjligt måste samarbetet och kommunikationen öka. Det krävs konsumentmakt, styrmedel och mod att hitta nya lösningar.

Utredningen föreslår bland annat att vi behöver minska den onödiga användningen av plast. Jakten på plasten – projektet är ett bra exempel på detta. Precis som utredningen föreslår vill projektet visa att offentliga aktörer kan vara föregångare när det gäller plastanvändning i stort, dels genom proaktiva avfallsförebyggande beslut, dels genom att använda offentlig upphandling av varor och tjänster som ett verktyg för att ställa om till en mer hållbar användning av plast.

Projektet ligger helt i linje med utredningen också i sitt mål att försöka byta plast andra material eller byta fossil plast mot återvunnen plast.  Genom projektet kan de deltagande fyra kommunerna göra sin del och påverka marknaden så att den återvunna plasten bli mer konkurrenskraftig och att efterfrågan ökar på återvunnen råvara.

2019-02-15

Adidas satsar på skor av återvunnen plast

Aktuell Hållbarhet kan man läsa att det tyska sportmodeföretaget Adidas kommer fördubbla sin satsning på återvunnen plast. Under 2018 producerade företaget fem miljoner skor av återvunnen plast. Något man nu alltså har som mål att bli elva miljoner i år.
Det är i plastavfall som samlas in på olika stränder av miljöorganisationen Parley for the Oceans som skorna i en särskild upplaga ska tillverkas.

Totalt producerar Adidas cirka 400 miljoner skor per år.

2019-02-04

Köttföretag slutar med svart plast

Aktuell Hållbarhet skriver om att kött- och charkföretaget HK Scan kommer ta bort all användning av svart plast i Sverige och Finland under 2019. Svart plast går inte att återvinna på grund av att sorteringssystem inte kan läsa av det svarta pigmentet i plasten. Då går plasten till förbränning istället för återvinning. HK Scan säger att beslutet ökar återvinningsmöjligheterna och att det är ett sätt för företaget att minska miljöpåverkan från deras förpackningsmaterial.

2019-02-04

Så mycket plastavfall sparar begagnathandeln
Begagnathandeln sparade under 2017 in 22 000 ton plast från att bli plastavfall. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet som gjort en undersökning på uppdrag av Blocket. Utöver 22 000 ton plast visar undersökningen också att begagnathandeln räddade 122 000 ton stål från att bli avfall, vilket enligt IVL motsvarar mängden stål som behövs för att lägga tågräls mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets. Slutligen visar undersökningen att begagnathandeln besparar samhället 13 000 ton aluminiumavfall och minskar utsläppen med 0,8 ton växthusgaser.
– För oss som gjort beräkningarna kommer resultatet inte som en överraskning. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Tomas Rydberg, LCA-expert på IVL, i en kommentar.

2018-09-06

Nytt plastliknande material
Amerikanska forskare har tagit fram ett nytt plastliknande material som kan brytas ner och byggas upp igen om och om igen, skriver nyteknik.se

2018-05-08

EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud
Aktuell hållbarhet skriver att läckta dokument avslöjar att EU-kommissionen planerar att föreslå ett förbud mot plastengångsartiklar som tops, sugrör, plastbestick, drinkpinnar och ballongpinnar. Det berättar nyhetstjänsten Ends, som tagit del av ett utkast av det väntade lagförslaget. Enligt Ends innehåller förslaget förbud mot de flesta typer av engångsartiklar av plast som i dag återfinns uppspolade på Europas kuster. Förslaget uppges vara en del av EU-kommissionens nya plaststrategi som presenterats i portioner under våren.
Alla de plastföremål som EU-kommissionen vill förbjuda har i dag plastfria alternativ, och här går utvecklingen snabbt framåt. I veckan meddelade till exempel Tetra Pak att företaget utvecklat pappersbaserade sugrör som kommer att användas i den framtida produktionen av portionsförpackad vätska.
I det nya lagförslaget finns formuleringar kring principen ”förorenaren betalar”. Här menar EU-kommissionen att det är plastproducenterna som ska stå för kostnader kopplade till hantering av plastavfall och städning och insamling av marint plastavfall.

2018-05-08

EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud
Aktuell hållbarhet skriver att läckta dokument avslöjar att EU-kommissionen planerar att föreslå ett förbud mot plastengångsartiklar som tops, sugrör, plastbestick, drinkpinnar och ballongpinnar. Det berättar nyhetstjänsten Ends, som tagit del av ett utkast av det väntade lagförslaget. Enligt Ends innehåller förslaget förbud mot de flesta typer av engångsartiklar av plast som i dag återfinns uppspolade på Europas kuster. Förslaget uppges vara en del av EU-kommissionens nya plaststrategi som presenterats i portioner under våren.
Alla de plastföremål som EU-kommissionen vill förbjuda har i dag plastfria alternativ, och här går utvecklingen snabbt framåt. I veckan meddelade till exempel Tetra Pak att företaget utvecklat pappersbaserade sugrör som kommer att användas i den framtida produktionen av portionsförpackad vätska.
I det nya lagförslaget finns formuleringar kring principen ”förorenaren betalar”. Här menar EU-kommissionen att det är plastproducenterna som ska stå för kostnader kopplade till hantering av plastavfall och städning och insamling av marint plastavfall.

2018-05-08

Storbritannien förbjuder sugrör
I Storbritannien har regeringen lagt fram planer på att förbjuda försäljning av plastsugrör, drinkpinnar av plast och bomullstops, skriver Recyclingnet.se.

2018-05-08