Nyheter om plast

Så mycket plastavfall sparar begagnathandeln
Begagnathandeln sparade under 2017 in 22 000 ton plast från att bli plastavfall. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet som gjort en undersökning på uppdrag av Blocket. Utöver 22 000 ton plast visar undersökningen också att begagnathandeln räddade 122 000 ton stål från att bli avfall, vilket enligt IVL motsvarar mängden stål som behövs för att lägga tågräls mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets. Slutligen visar undersökningen att begagnathandeln besparar samhället 13 000 ton aluminiumavfall och minskar utsläppen med 0,8 ton växthusgaser.
– För oss som gjort beräkningarna kommer resultatet inte som en överraskning. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Tomas Rydberg, LCA-expert på IVL, i en kommentar.

2018-09-06

Nytt plastliknande material
Amerikanska forskare har tagit fram ett nytt plastliknande material som kan brytas ner och byggas upp igen om och om igen, skriver nyteknik.se

2018-05-08

EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud
Aktuell hållbarhet skriver att läckta dokument avslöjar att EU-kommissionen planerar att föreslå ett förbud mot plastengångsartiklar som tops, sugrör, plastbestick, drinkpinnar och ballongpinnar. Det berättar nyhetstjänsten Ends, som tagit del av ett utkast av det väntade lagförslaget. Enligt Ends innehåller förslaget förbud mot de flesta typer av engångsartiklar av plast som i dag återfinns uppspolade på Europas kuster. Förslaget uppges vara en del av EU-kommissionens nya plaststrategi som presenterats i portioner under våren.
Alla de plastföremål som EU-kommissionen vill förbjuda har i dag plastfria alternativ, och här går utvecklingen snabbt framåt. I veckan meddelade till exempel Tetra Pak att företaget utvecklat pappersbaserade sugrör som kommer att användas i den framtida produktionen av portionsförpackad vätska.
I det nya lagförslaget finns formuleringar kring principen ”förorenaren betalar”. Här menar EU-kommissionen att det är plastproducenterna som ska stå för kostnader kopplade till hantering av plastavfall och städning och insamling av marint plastavfall.

2018-05-08

EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud
Aktuell hållbarhet skriver att läckta dokument avslöjar att EU-kommissionen planerar att föreslå ett förbud mot plastengångsartiklar som tops, sugrör, plastbestick, drinkpinnar och ballongpinnar. Det berättar nyhetstjänsten Ends, som tagit del av ett utkast av det väntade lagförslaget. Enligt Ends innehåller förslaget förbud mot de flesta typer av engångsartiklar av plast som i dag återfinns uppspolade på Europas kuster. Förslaget uppges vara en del av EU-kommissionens nya plaststrategi som presenterats i portioner under våren.
Alla de plastföremål som EU-kommissionen vill förbjuda har i dag plastfria alternativ, och här går utvecklingen snabbt framåt. I veckan meddelade till exempel Tetra Pak att företaget utvecklat pappersbaserade sugrör som kommer att användas i den framtida produktionen av portionsförpackad vätska.
I det nya lagförslaget finns formuleringar kring principen ”förorenaren betalar”. Här menar EU-kommissionen att det är plastproducenterna som ska stå för kostnader kopplade till hantering av plastavfall och städning och insamling av marint plastavfall.

2018-05-08

Storbritannien förbjuder sugrör
I Storbritannien har regeringen lagt fram planer på att förbjuda försäljning av plastsugrör, drinkpinnar av plast och bomullstops, skriver Recyclingnet.se.

2018-05-08