Nyheter om plast

Ovanligt med höga halter kemikalier i återvunnen plast

 

En studie som RISE har genomfört visade att sortering och separering vid plaståtervinning fungerar väl, skriver forsking.se. Man undersökte kommersiellt tillgänglig återvunnen plastråvara från elektronik och fordon. Problemet med den plasten är att den kan vara en källa till kemikalier som inte får användas i leksaker, medicintekniska produkter eller produkter i kontakt med livsmedel. I studien har RISE undersökt återvunnen plast från flera olika återvinnare inom Europa och resultatet visade att endast 2 av de 54 testade materialen hade en kemikaliehalt över gränsvärdena. Det indikerar att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast från elektronikskrot och fordon. 

2019-03-27

EU-parlamentet vill förbjuda engångsartiklar om plast

Engångsartiklar av plast som EU vill förbjuda såsom sugrör, bestick, tops och tallrikar utgör cirka 70 procent av skräpet som återfinns i haven och på stränderna. Ett beslut skulle också innebära att tobakstillverkarna måste ersätt plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material.

Dessutom skulle engångsförpackningar för snabbmat begränsas, och fiskeutrustning som ”spöknät” som driver i haven, får ökat producentansvar och krav på bättre insamling. Det införs också ett insamlingsmål för dryckesflaskor på 90 procent.

Medlemsländerna tvingas också minska användningen av livsmedelsbehållare och muggar genom nationella minskningsmål.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

2019-02-15

Regeringens plastutredning

Plastens miljö- och klimatpåverkan uppmärksammas mer och mer. På såväl nationell och EU-nivå planeras åtgärder som ska leda till mer hållbar användning av plast.

I Sverige tillsatte regeringen år 2017 en utredning med uppdrag att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Slutrapporten publicerades i december 2018 under namnet Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning, SOU 2018:84.

Utredningen kom fram till att det går att vända trenden och skapa en hållbar plastanvändning. Men för att det ska vara möjligt måste samarbetet och kommunikationen öka. Det krävs konsumentmakt, styrmedel och mod att hitta nya lösningar.

Utredningen föreslår bland annat att vi behöver minska den onödiga användningen av plast. Jakten på plasten – projektet är ett bra exempel på detta. Precis som utredningen föreslår vill projektet visa att offentliga aktörer kan vara föregångare när det gäller plastanvändning i stort, dels genom proaktiva avfallsförebyggande beslut, dels genom att använda offentlig upphandling av varor och tjänster som ett verktyg för att ställa om till en mer hållbar användning av plast.

Projektet ligger helt i linje med utredningen också i sitt mål att försöka byta plast andra material eller byta fossil plast mot återvunnen plast.  Genom projektet kan de deltagande fyra kommunerna göra sin del och påverka marknaden så att den återvunna plasten bli mer konkurrenskraftig och att efterfrågan ökar på återvunnen råvara.

2019-02-15

Adidas satsar på skor av återvunnen plast

Aktuell Hållbarhet kan man läsa att det tyska sportmodeföretaget Adidas kommer fördubbla sin satsning på återvunnen plast. Under 2018 producerade företaget fem miljoner skor av återvunnen plast. Något man nu alltså har som mål att bli elva miljoner i år.
Det är i plastavfall som samlas in på olika stränder av miljöorganisationen Parley for the Oceans som skorna i en särskild upplaga ska tillverkas.

Totalt producerar Adidas cirka 400 miljoner skor per år.

2019-02-04

Köttföretag slutar med svart plast

Aktuell Hållbarhet skriver om att kött- och charkföretaget HK Scan kommer ta bort all användning av svart plast i Sverige och Finland under 2019. Svart plast går inte att återvinna på grund av att sorteringssystem inte kan läsa av det svarta pigmentet i plasten. Då går plasten till förbränning istället för återvinning. HK Scan säger att beslutet ökar återvinningsmöjligheterna och att det är ett sätt för företaget att minska miljöpåverkan från deras förpackningsmaterial.

2019-02-04

Så mycket plastavfall sparar begagnathandeln
Begagnathandeln sparade under 2017 in 22 000 ton plast från att bli plastavfall. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet som gjort en undersökning på uppdrag av Blocket. Utöver 22 000 ton plast visar undersökningen också att begagnathandeln räddade 122 000 ton stål från att bli avfall, vilket enligt IVL motsvarar mängden stål som behövs för att lägga tågräls mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets. Slutligen visar undersökningen att begagnathandeln besparar samhället 13 000 ton aluminiumavfall och minskar utsläppen med 0,8 ton växthusgaser.
– För oss som gjort beräkningarna kommer resultatet inte som en överraskning. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Tomas Rydberg, LCA-expert på IVL, i en kommentar.

2018-09-06

Nytt plastliknande material
Amerikanska forskare har tagit fram ett nytt plastliknande material som kan brytas ner och byggas upp igen om och om igen, skriver nyteknik.se

2018-05-08

EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud
Aktuell hållbarhet skriver att läckta dokument avslöjar att EU-kommissionen planerar att föreslå ett förbud mot plastengångsartiklar som tops, sugrör, plastbestick, drinkpinnar och ballongpinnar. Det berättar nyhetstjänsten Ends, som tagit del av ett utkast av det väntade lagförslaget. Enligt Ends innehåller förslaget förbud mot de flesta typer av engångsartiklar av plast som i dag återfinns uppspolade på Europas kuster. Förslaget uppges vara en del av EU-kommissionens nya plaststrategi som presenterats i portioner under våren.
Alla de plastföremål som EU-kommissionen vill förbjuda har i dag plastfria alternativ, och här går utvecklingen snabbt framåt. I veckan meddelade till exempel Tetra Pak att företaget utvecklat pappersbaserade sugrör som kommer att användas i den framtida produktionen av portionsförpackad vätska.
I det nya lagförslaget finns formuleringar kring principen ”förorenaren betalar”. Här menar EU-kommissionen att det är plastproducenterna som ska stå för kostnader kopplade till hantering av plastavfall och städning och insamling av marint plastavfall.

2018-05-08

EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud
Aktuell hållbarhet skriver att läckta dokument avslöjar att EU-kommissionen planerar att föreslå ett förbud mot plastengångsartiklar som tops, sugrör, plastbestick, drinkpinnar och ballongpinnar. Det berättar nyhetstjänsten Ends, som tagit del av ett utkast av det väntade lagförslaget. Enligt Ends innehåller förslaget förbud mot de flesta typer av engångsartiklar av plast som i dag återfinns uppspolade på Europas kuster. Förslaget uppges vara en del av EU-kommissionens nya plaststrategi som presenterats i portioner under våren.
Alla de plastföremål som EU-kommissionen vill förbjuda har i dag plastfria alternativ, och här går utvecklingen snabbt framåt. I veckan meddelade till exempel Tetra Pak att företaget utvecklat pappersbaserade sugrör som kommer att användas i den framtida produktionen av portionsförpackad vätska.
I det nya lagförslaget finns formuleringar kring principen ”förorenaren betalar”. Här menar EU-kommissionen att det är plastproducenterna som ska stå för kostnader kopplade till hantering av plastavfall och städning och insamling av marint plastavfall.

2018-05-08

Storbritannien förbjuder sugrör
I Storbritannien har regeringen lagt fram planer på att förbjuda försäljning av plastsugrör, drinkpinnar av plast och bomullstops, skriver Recyclingnet.se.

2018-05-08