Projektägare:
Hannes Vidmark, Uppsala kommun

Projektledare:
Sharon Emanuel, Maria Hjalmars och Erika Lind

Styrgrupp:
Kristina Birath, Eskilstuna kommun
Per Grundtman, Norrköping kommun
Joakim Kärnborg, Linköping kommun

Projektgrupp:
Anna Hilding, delprojektledare Uppsala
Mia Carlevi, miljöhandläggare Uppsala
Karin Faxér, delprojektledare Norrköping
Lise-Lotte Wallberg Järvinen, delprojektledare Linköping
Malin Isaksson, delprojektledare Eskilstuna
Anna Fjaestad, projektkommunikatör Eskilstuna
Therese Fernberg, kommunikatör Uppsala
Sonja Sandbacka, kommunikatör Linköping
Seada Pozder, kommunikatör Norrköping