Slutseminarium Jakten på plasten 21oktober 2020

Slutseminariet 21 oktober 2020

 

Onsdag den 21 oktober hölls det digitala slutseminarium för projektet Jakten på plasten. Seminariet hade cirka 150 deltagare. Här kan du se seminariets agenda.

För dig som inte kunde vara med på slutseminariet kan du här titta på hela seminariet eller välja de områden som intresserar dig mest. 

Del 1: Inledning samt Jakten på plasten – ett samverkansprojekt (ca 30 min)
Del 2: Plasten och politiken (20 min)
Del 3: Hållbar plastanvändning i verksamheterna – konkreta exempel (ca 25 min)
Del 4: Hållbar plastupphandling (ca 35 min)
Del 5: Plastmarknaden och framtiden (ca 35 min)
Del 6: Hur går vi vidare? samt Avslutning (ca 15 min)

Här kan du ta del av projektet slutrapport

Här hittar du utvärderingar om våra pilotverksamheter

Utvärdering Norrköpings Rådhus
Utvärdering Stadshuset Linköping
Utvärdering förskolan Myrstacken, Linköping
Utvärdering Von Bahrs förskola, Uppsala
Utvärdering Grimbovägen och Skogsgläntan. Eskilstuna

Filmer från pilotverksamheterna

Eskilstuna
Norrköping
Linköping
Uppsala

Material

Projektet har tagit fram material som du gärna får använda i arbeten som handlar om minskad klimatpåverkan från plast i offentliga verksamheter.

Vill du ta del av Kriteriebiblioteket och/eller Inköpslistan kan du kontakta Anna Hilding, miljösamordnare Uppsala kommun, anna.hilding@uppsala.se.

Har du frågor om materialet går det bra att kontakta: Anna Fjaestad, kommunikatör Eskilstuna kommun, anna.fjaestad@eskilstuna.se