Vad händer i projektet

Seminarium i Linköping den 12 mars 2019

Den 12 mars bjuder Jakten på plasten in nyckelpersoner från Eskilstuna kommuns, Uppsala kommuns, Linköping kommuns och Norrköping kommuns verksamheter till ett inspirationsseminarium för att diskutera plastfrågan. Projektet hoppas seminariet bidrar med nya kunskaper om plast och att det öppnar upp för nya frågeställningar och perspektiv i hanteringen av plast samt förutsättningar för utveckling av kravställning vid offentlig upphandling. 
Läs hela programmet här. 

Inspirationsresa till Göteborg

Projektmedlemmarna i Jakten på plasten åkte i oktober 2018 till Göteborg på studieresa för att få mer kunskap om Göteborgs stads projekt för att förebygga avfall. Projektmedlemmarna besökte bland annat Returhuset där mängder av olika material och produkter får nytt liv och design. Även ett besök på äldreboendet Sekelbo genomfördes. Sekelbo är det första avfallssnåla äldreboendet i Göteborgs stad. Här har man på bara ett halvår lyckats minska sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. 
Projektmedlemmarna i Jakten på plasten besökte även Gropens förskola i Hammarkullen. Genom 35 olika åtgärder, bland annat har de slopat de blå tossorna och infört skogräns, tagit bort plastpåsarna i sophinkarna och samordnat inköpen på avdelningarna, har de lyckats att nästan halvera sitt avfall.
Här kan du läsa mer om Göteborgs stads arbete med att minska avfall. 

Kartläggning över inköp av plastprodukter

Kommunerna i Linköping och Norrköping har genomfört en kartläggning över deras inköp av plastprodukter. Syftet med kartläggningen är dels att få en nulägesbeskrivning över verksamheternas plastinköp och dels att hitta de plastprodukter som är mest angelägna att byta ut för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan.
Kartläggningen har bidragit med att kommunerna har fått större koll på hur mycket koldioxidutsläpp vissa plastprodukter orsakar. Till exempel förorsakar de två kommunernas inköp av förkläden och handskar i plast 827 ton koldioxidutsläpp per år.

Här hittar du den fullständiga kartläggningsrapporten.