Vad kan din kommun göra?

Filmen ovan informerar om ett annat projekt som nyligen genomförts gällande upphandling och cirkulär ekonomi.

En av aktiviteterna i projektet Jakten på plasten är att ställa tydliga miljö- och klimatkrav vid upphandlingar som de deltagande kommunerna gör. På så sätt kan Jakten på plasten påverka att offentlig upphandling kan bli ett styrmedel för att sänka klimat- och miljöpåverkan från plastprodukter. I slutet av det här projektet kommer vi presentera vilka upphandlingskrav vi har utvecklat. Om projektet kommer fram till att det är nödvändigt att fasa ut särskilt miljöskadliga plastsorter kommer upphandlingskrav att utvecklas för en sådan utfasning. Något som det är fritt fram för andra kommuner att ta efter. Tillsammans kan vi nå lägre miljö- och klimatpåverkan!

Innan upphandlingskraven är klara kan du tänka redan nu på ett enkelt sätt fråga efter ”rätt” plast:

• Återvunnen plast är det som ger minst klimatavtryck. Fråga efter det i de produkter som det finns tillgängligt för. Finns det inte är det bra att uppmärksamma leverantören att det är ett önskemål.

• Förnybar råvara ger också avsevärt mindre koldioxidutsläpp/klimatavtryck(välj vilket som beroende på om du vill ha samma begrepp rakt igenom eller variera) än fossil plast. Fråga efter det i de produkter som det finns tillgängligt för. Finns det inte är det bra att uppmärksamma leverantören att det är ett önskemål.

• Om produkten inte går att få i något av ovanstående råvara så är polyeten, PE, det plastmaterial som med största sannolikhet går till återvinning.

• Välj flergångsartiklar framför engångsartiklar.

• Transparent plast väljs före färgad plast. Svart plast ska undvikas så långt det går.